Bømlo Kajakk Klubb

VELKOMMEN TIL BØMLO KAJAKK KLUBB


Bømlo Kajakk Klubb(BKK) er ein ny padle klubb som er startet opp i Langevåg på Bømlo.

Alle er velkommen til å bli medlem.Klubben har investert i 8 nye kajakker og disse er lokalisert i Langevåg sentrum vis a vis Langevåg Bygdatun.Har fått laget et flott stativ til kajakker og lett tilgang til å sette ut kajakker på ei flytebrygge.

Her holder vi til.

Interaktivt kart:ÅRSMØTE..

Torsdag 5 Mars blir det blir årsmøte for Bømlo kajakk klubb.

Oppmøte i Langevåg Bygdetun kl 1900

Alle medlemmer og ellers interesserte er velkommen!Smil

STYRET


Formann: Jan Arvid Monsen ( 97411143 )

Sekretær: Ronnie Kallevåg ( 97129682 )

Kasserer: Gerda Larsen ( 99519778 )

Styremedlem: Lars-Anton Eidesvik

Styremedlem: Arne Vorland

Styremedlem: Elin StrømmeKlubbens e-post adresse: bomlokajakk-klubb@hotmail.com

Kontakt person : Jan Arvid Monsen ( jamonsen@hotmail.com )

Medlemskontigent


Årskontigent vaksen(over 18): 650,- pr person

Familie rabatt: 550,- for neste familie medlem over 18Årskontigent 12-18 år: 350,- pr person

Oppfordring til medlemmene!!


Styret i Bømlo Kajakk Klubb oppfordrer alle medlemmene med å komme med innspel.

Ta kontakt med en av styremedlemmene dersom du har en god en god ide som kan føre klubben videre i positiv retning.


Brødtekst - erstatt denne teksten

Kakeboksen
kb